Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Činnost mysliveckého spolku Štěpánovice

Činnost mysliveckého spolku ŠtěpánoviceDatum konání:
20.2.2020

Činnost mysliveckého spolku Štěpánovice

Myslivost, myslivci, jejich vztah k přírodě, porozumění životu zvěře, péče o ni a její lov samotný od pradávna zaujímá nezastupitelné místo v lidské činnosti. Vývoj myslivosti je popisován od klasického lovu zvěře pro obživu přes kratochvíle mocných až po racionální činnost zaměřenou na chov a ochranu zvěře a životního prostředí, kde lov znamená náhradu přirozeného výběru a reprodukčních schopností zvěře.

Myslivecký spolek / MS / má ve Štěpánovicích dlouholetou tradici. V současné době obhospodařuje celkem 804 ha převážně polní honitby, kterou má v pronájmu od honebního společenstva Štěpánovice. MS se řídí schválenými stanovami a provozním řádem. Počet členů MS je 16 včetně čtyřčlenného výboru a myslivecké stráže.

Činnost MS je zaměřena na:

  • péči o zvěř, zejména v zimním období přikrmováním srnčí a drobné zvěře jadrnými krmivy, senem, letninou a kamennou solí do slanisek. Snažíme se vytvářet zvěři přirozené podmínky, kryty a obhospodařovat myslivecká políčka s vhodnými plodinami.
  • kynologickou činnost zajišťující stanovený počet lovecky upotřebitelných psů na výměru honitby.
  • ochranu zvěře, hlavně drobné zvěře, která má nejvíce predátorů – lišek, kun, jezevců toulavých koček, strak, vran ad. Velmi důležitou činností je vyhánění zvěře před sečí pícnin a její vyhledávání pomocí psů. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou využíváme k vyhledávání zvěře v rámci projektu tzv. drony, kde je téměř 100% úspěšnost.
  • společné brigády – obnova posedů, krmných zařízení, instalace umělých nor, norování, výsadba ovocných stromů ze Štěpánovic do Hvozdce, sběr kamene aj.
  • kulturně – společenské akce – pořádání plesu ve spolupráci s SDH a účast na jiných akcích

Jelikož náš MS nemá v současné době žádné zázemí pro skladování krmiv, nářadí a materiálu, je v jednání se starostou obce využití prostoru v bývalém areálu kravína.

Závěrem je nutné si připomenout, že k neustále se zhoršujícím podmínkám pro zvěř – velkoplošnému hospodaření, chemických postřiků - herbicidů, zmenšování stávanišť / ploch / pro zvěř Vás spoluobčany, chceme touto cestou požádat, abychom společným úsilím chránili přírodu, nedovolili, aby se stala odpadištěm. Respektujme potřeby zvěře – přírody, chovejme se podle toho i při venčení psů, nenechme je volně pobíhat v honitbě, kdy zneklidňují a štvou zvěř a narušují její přirozený biorytmus.

Věříme, že každý z nás má zájem chránit naší přírodu a její bohatství a zachovat ji pro budoucí generaci.

 20180407_082005.jpg   20180601_051800.jpg   DSC04367.jpg

Za MS Štěpánovice Jan Mraček st.