Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Územní plán

Návrh územního plánu Štěpánovice

Veřejná vyhláška ÚP Štěpánovice

ÚP Štěpánovice - opatření obecné povahy

Koordinační výkres

Změna č.1 ÚP Štěpánovice

Změna č.1 - výkres základního členění území (1a)

Změna č.1 - výkres základního členění území (1b)

Změna č.1 - hlavní výkres (2b)

Změna č.1 - hlavní výkres (2b)

Změna č.1 - hlavní výkres (2c)

Změna č.1 - výkres veřejně prospěšných staveb opatření (3a)

Změna č.1 - výkres veřejně prospěšných staveb opatření (3b)

Změna č.1 - koordinační výkres (4a)

Změna č.1 - koordinační výkres (4b)

Změna č.1 - koordinační výkres (4c)

Změna č.1 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (5a)

Změna č.1 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (5b)  

Změna č.1 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (5c) 

Změna č.1 - výkres širších vztahů

Štěpánovice Z2_text VP.pdf

Štěpánovice ZM2 - 1a. Výkres základního členění území[2].pdf

Štěpánovice ZM2 - 1b. Výkres základního členění území[2].pdf

Štěpánovice ZM2 - 1c. Výkres základního členění území[1].pdf

Štěpánovice ZM2 - 2a. Hlavní výkres.pdf

Štěpánovice ZM2 - 2b. Hlavní výkres.pdf

Štěpánovice ZM2 - 2c. Hlavní výkres.pdf

Štěpánovice ZM2 - 3. Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací.pdf

Štěpánovice ZM2 - 4a. Koordinační výkres.pdf

Štěpánovice ZM2 - 4b. Koordinační výkres.pdf

Štěpánovice ZM2 - 4c. Koordinační výkres.pdf

Štěpánovice ZM2 - 5a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

Štěpánovice ZM2 - 5b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

Štěpánovice ZM2 - 5c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (002).pdf

Územní studie b5-b12

Změna č.2 ÚP Štěpánovice-Veřejná vyhláška-pokračování řízení.pdf