Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb.
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Veřejné vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Štěpánovice č. 1-2019, Řád veřejného pohřebiště.pdf 23.11.2019 
Obecně závazná vyhláška obce Štěpánovice č.2/2019 o místním poplatku ze psů. 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Štěpánovice č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Štěpánovice č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce  Štěpánovice č. 5/2021 o místním poplatku z pobytu .pdf 15.6.2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Usnesení zastupitelstva

Název  Účinnost
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 9.9.2019 11.9.2019 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 24.6.2019 02.07.2019 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce  Štěpánovice dne 15.4.2019 25.04.2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice  dne 11.2.2019 

21.02.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice  dne 4.11.2019

07.11.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 16.12.2019.pdf  20.12.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 8.6.2020.pdf 18.6.2020 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 7.9.2020.pdf  14.9.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 2.11.2020.pdf 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 14.12.2020.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice 8.2.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 29.3.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 24.5.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.6.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.9.2021.pdf

 9.11.2020

18.12.2020