Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Veřejné vyhlášky 

 
Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Štěpánovice č. 1-2019, Řád veřejného pohřebiště.pdf 23.11.2019 
Obecně závazná vyhláška obce Štěpánovice č.2/2019 o místním poplatku ze psů. 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Štěpánovice č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce  Štěpánovice č. 5/2021 o místním poplatku z pobytu .pdf 15.6.2021
 Obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice č. 1/2023.pdf  

Obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice č.7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice č.8/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice o místním poplatku ze psů č.2-2023.pdf

Obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 3-2023.pdf

Obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice o místním poplatku z pobytu č. 4-2023.pdf

Obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.5-2023.pdf

 

 

1.1.2022

1.1.2025

1.1.2025

1.1.2025

1.1.2025

 

Usnesení zastupitelstva

Název  Účinnost
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 9.9.2019 11.9.2019 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 24.6.2019 02.07.2019 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce  Štěpánovice dne 15.4.2019 25.04.2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice  dne 11.2.2019 

21.02.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice  dne 4.11.2019

07.11.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 16.12.2019.pdf  20.12.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 8.6.2020.pdf 18.6.2020 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 7.9.2020.pdf  14.9.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 2.11.2020.pdf 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 14.12.2020.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 8.2.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 29.3.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 24.5.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 14.6.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 20.9.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 22.11.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 20.12.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 7.3.2022.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 6.6.2022.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice dne 25.7.2022.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Štěpánovice dne 29.8.2022.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Štěpánovice dne 19.9.2022.pdf

 9.11.2020

18.12.2020

 8.2.2021

 29.3.2021

 24.5.2021

14.6.2021

20.9.2021

22.11.2021

20.12.2021

7.3.2022

6.6.2022

25.7.2022

29.8.2022

19.9.2022

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Štěpánovice ze dne 17.10.2022.pdf

 17.10.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.11.2022.pdf

 Zápis ze zasedání zastupitelstva 19.12.2022[1].pdf  
 zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Štěpánovice dne 20.2.2023.pdf  
Zápis ze zasedání zastupitelstva 22.5.2023.pdf  

 Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.6.2023.pdf