Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kluby a spolky > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor Dobrovolných hasičů Štěpánovice je jeden z nejaktivnějších spolků v naší obci. Podílí se  jako skvělý  kolektiv na dění v obci, má svá sportovní družstva, včetně družstva dětí.

V současné době má sbor 80 členů, z toho 20 mladých hasičů. Soutěží v požárním sportu se zúčastňují dvě družstva mužů a jedno družstvo žen.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Štěpánovice, jejímž zřizovatelem je obec Štěpánovice je zařazena jako jednotka kategorie JPO 5.
Jednotka má v současné době 11 členů.

Hasičský sbor byl v naší obci založen v roce 1984, více o historii sboru se dočtete zde.

Více informací o činnosti sboru dobrovolných hasičů naleznete na adrese: www.hasicistepanovice.8u.cz

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor Dobrovolných Hasičů pořádá každý pátek od 17.30 pravidelná cvičení, účastníme se soutěží, kde naše družstva dosahují pěkných výsledků. Pro děti plánujeme výlety, netradiční soutěže, besedy atd. Naši nejmladší se starají o nástěnku před obchodem a neustále nám pomáhají při všech aktivitách našeho sboru, včetně údržby techniky v hasičské zbrojnici. Rádi uvítáme v našich řadách nové členy Sboru.

Zájemci se mohou přihlásit na tel. 601 532 629, 602 764 743 nebo e-mailem hasici.stepanovice@seznam.cz.

Představujeme Vám nové vedení SDH Štěpánovice

 » Starosta a velitel JSDHO  Petr  Hanzal
 » Velitel SDH  Jana Floriánová
 » Jednatel  Marta Bürgerová
 » Pokladník  Jana Kubatová
 » Revizor  Jaroslav Kandl
 » Strojník  Pavel Jindra
Sbor dobrovolných hasičů

 

Dovybavení JSDHO Štěpánovice 2022

V posledních letech došlo k navýšení počtu mimořádných událostí, ke kterým je naše jednotka povolávána. Od loňského roku vyjíždíme odstraňovat popadané stromy z pozemních komunikací i mimo katastr naší obce.

S větším množstvím mimořádných událostí je nutné vybavovat jednotku novějším vybavením a zasahující hasiče ochrannými prostředky. Z tohoto důvodu zažádala v únoru obec Štěpánovice o krajskou neinvestiční dotaci pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Cílem dotace bylo dovybavení JSDHO Štěpánovice materiálem a věcnými prostředky neinvestičního charakteru a dovybavení členů jednotky osobními ochrannými prostředky. Jihočeský kraj žádosti vyhověl.

Díky této dotaci bylo možné vybavit jednotku nastavovacím žebříkem se všemi atesty, který lze využít u zásahu. Až do současnosti jsme žádným takovým žebříkem nedisponovali. Nakoupeny byly moderní svítilny, které usnadní noční zásahy. Z ochranných prostředků byly pořízeny reflexní vesty, které jsou nutné pro zásahy na pozemních komunikacích. Tyto vesty zvýší viditelnost hasičů při zásazích na pozemních komunikacích.

Děkujeme zastupitelstvu obce za možnost žádat o tuto dotaci. Děkujeme starostovi obce Ing. Ludvíkovi a místostarostce Ing. Prokešové, Ph.D. za vyřízení žádosti o dotaci.

Petr Hanzal ml. Zástupce velitele JSDHO

Dovybavení Jednotky SDH obce Štěpánovice v roce 2019

Začátkem letošního roku zažádala obec Štěpánovice o dotaci v programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

Cílem projektu dovybavení JSDHO Štěpánovice bylo dovybavit JSDHO Štěpánovice technikou, materiálem a věcnými prostředky neinvestičního charakteru. Projekt byl zahájen v březnu a ukončen bude koncem září.

Z poskytnuté dotace byla zakoupena motorová pila Husqvarna 550 XP. Po absolvování kurzů na její obsluhu bude moci naše jednotka zasahovat nejen u požárů a povodní, ale i u popadaných stromů. Kromě motorové pily jsme zakoupili LED reflektor se stativem, která usnadní noční zásahy. Velmi užitečná je ruční navazovačka hadic, díky které jsme schopni sami navazovat nové a opravovat staré hadice. Dále byly zakoupeny hadice a hadicové spojky.

Z osobních ochranných prostředků byly zakoupeny zásahové kabáty pro nové členy jednotky. které jsou nezbytné pro ochranu jejich zdraví.

V letních měsících proběhla oprava zásahového vozidla Škoda 706 RTHP cas 25.

 Petr Hanzal ml. Zástupce velitele JSDHO