Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Rok 2019 očima zastupitelů obce

Rok 2019 očima zastupitelů obceDatum konání:
24.1.2020

Rok 2019 očima zastupitelů obce

 

Úvodem bychom rádi zmínili několik statistických údajů. V roce 2019 jsme v naší obci přivítali 17 nových občánků (10. 3. 2019), s 5 občany jsme se bohužel z důvodu jejich úmrtí rozloučili a 39 osob se do naší obce přistěhovalo.

Nejviditelnější změnou uplynulého roku bylo bezesporu zřízení sběrného dvora v odkoupených budovách bývalých skladů Kooproduktu a. s. Současně se podařilo odkoupit pozemek pod touto halou, tudíž celý komplex objektů sběrného dvora je nyní ve vlastnictví obce. Tímto se výrazně zlepší fungování odpadového hospodářství v obci.

Kromě pozemku pod sběrným dvorem získala v loňském roce obec ještě pozemky potřebné k vybudování čističky na Vraníně a k nově plánovanému vybudování vodní nádrže. Díky výměně pozemků s Římskokatolickou farností Štěpánovice se do vlastnictví obce také dostaly pozemky na území hřbitova a přístupové cesty k čističce odpadních vod.

Další dokončenou stavební záležitostí v loňském roce bylo zhotovení nové střechy budovy márnice na místním hřbitově. Dokončena byla i plynofikace nových ulic Slunečná a Průběžná. V roce 2019 v rámci údržbových prací bylo provedeno čištění kanalizace na návsi a opraveny cesty (za Bumanů) k lesu a u kravína. Nejméně příznivou skutečností řešenou v loňském roce bylo definitivní zamítnutí dotace na vybudovanou lesní cestu, kterou bylo nutno zaplatit z obecního rozpočtu díky chybě v administraci projektu z minulého volebního období.

V roce 2019 byly vypracovány a schváleny dvě nové územní studie potřebné k řešení dalšího rozvoje obce. V současné době je dokončována projektová dokumentace potřebná k zásadní rekonstrukci místní sokolovny a k rozšíření chodníků v Třeboňské ulici na konci obce směrem na Třeboň. Dále zpracováváme projekty na čističku odpadních vod, na část kanalizace na Vraníně a v neposlední řadě na bytový dům v prostoru bývalé fary. Pokud jde o stále diskutovaný a velice potřebný přechod přes komunikaci v Třeboňské ulici, je na základě vypracované projektové dokumentace zažádáno o stavební povolení.

V jarních měsících bylo vytěženo těžařskou firmou cca 300 m3 dřeva napadeného kůrovcem, a tím se podařilo omezit výskyt kůrovce v obecních lesích. Prodej dřeva zajistila firma Almea s. r. o.

Ke konci roku 2019 byly zprovozněny nové webové stránky obce. Stránky mají responzivní vzhled, který zajišťuje bezproblémové zobrazení obsahu pro všechny druhy zařízení (počítače, mobilní telefony i tablety) a umožňují lépe reflektovat potřeby obyvatel obce.

V oblasti sportu Obec investovala do údržby antukového hřiště, spolu se sportovci do rekonstrukce šaten na fotbalovém hřišti a finančně podpořila klub stolního tenisu. Obec podporuje i aktivity místní seniorů, např. uspořádáním celodenního výletu na Moravu, který se uskutečnil 25. 9. 2019, nebo organizací tradičního vystoupení oblíbených Babouků na štěpánovické pouti. Tu v loňském roce obohatila i oslava 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci.

Se Sborem dobrovolných hasičů, kteří významně ovlivňují svou činností rozvoj obce a pořádají celou řadu akcí pro děti a mládež, Obecní úřad již dlouhodobě velmi dobře spolupracuje, a proto jim patří poděkování stejně jako místní základní a mateřské škole. Díky této spolupráci byl rok 2019 velice příjemně ukončen slavnostním rozsvícením vánočního stromu, které organizačně SDH Štěpánovice zajišťoval a na kterém také vystoupili žáci ZŠ a MŠ Štěpánovice s bohatým doprovodným programem.

Závěrem bychom rádi všem občanům Štěpánovic a přilehlých osad popřáli úspěšný a šťastný nový rok 2020.

 

            Za Obec Štěpánovice Ing. Vladislav Ludvík, starosta obce