Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Sokolovna > Provozní řád

Provozní řádObecná ustanovení

Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená provozovatelem, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do Sokolovny ve Štěpánovicích a používající zařízení Sokolovny. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v budově. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v Sokolovně vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Provozního řádu.

Pojem Návštěvní řád je totožný s pojmem Provozní řád.

Uživatelé jsou povinni dodržovat tyto podmínky:

 1. Vstupovat do budovy jen v doprovodu výchovných pracovníků, cvičitelů nebo trenérů, kteří za ně zde zodpovídají. Termín a doba užívání musí odpovídat stanovenému rozvrhu.
 2. Převlékat se v šatnách, bez přezutí není vstup do tělocvičny povolen. Cvičební obuv musí být čistá, určená pro sálové sporty. Pronajímatel neručí za odložené věci (např. peníze, telefony, šperky, apod.)
 3. Před zahájením činnosti zkontrolovat stav prostoru (okna, světla, šatny, wc, apod…) a nářadí, které bude používat. Po ukončení činnosti musí být prostor znovu zkontrolován. Musí být uklizeno nářadí, zavřená okna, zhasnutá světla. Poslední uživatel dne musí zakódovat budovu.
 4. Jakékoliv poškození tělocvičny nebo nářadí je nájemce povinen zapsat do ,,Provozního deníku,,
 5. Poškozené nářadí je zakázáno používat.
 6. Kouření je zakázáno ve všech prostorách. Je zakázáno vstupovat se zvířaty.
 7. Při míčových hrách musí být používány čisté míče, je dovoleno hrát kopanou pouze s míči (plyšovými) určenými pro sálovou kopanou. Není dovoleno používat házenkářské lepidlo.
 8. Používat veškeré zařízení a prostory pouze k účelům, k jakým jsou určeny. Využívat tělocvičnu je možné pouze takovým způsobem, aby nedošlo k poškození zařízení tělocvičny.
 9. Branky při používání, ale také po skončení hry musí být zabezpečeny proti převrácení. Je zakázáno zavěšovat se a lézt po nich.
 10. Chovat se ukázněně a neohrožovat své zdraví a ani zdraví jiných uživatelů.
 11. Je zakázáno dávat kola do chodby v tělocvičně.
 12. Každý je povinen poskytnout první pomoc a nezbytné ošetření. Každý úraz nebo zranění je povinnost zapsat do knihy úrazů a nahlásit provozovateli. Je umístěna u lékárničky.
 13. Při nedodržování tohoto provozního řádu nájemci, může být ze strany pronajímatele okamžitě smluvní vztah vypovězen.

 

Ve Štěpánovicích dne 23.9.2022