Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Náměty a připomínky > Doplnění informací ve Zpravodaji 2022

Doplnění informací ve Zpravodaji 2022Po jednání a dohodě vedení obce s Ing. Kopačkou doplňujeme informace k článku Pohledem zastupitele. Článek byl zveřejněn ve zpravodaji 2022.

  • doplnění k bodu lesní cesta:

  "chybou bývalého starosty, který dostatečně neprověřil odeslání opravené dokumentace na server SZIF, nebyla přiznána obci dotace až do výše 90 % uznatelných nákladů na lesní cestu "Ke stoce" na úrovni 800 tis. Kč, a to i po odvolání "

  •  pro objektivitu a transparentnost doplňujeme informaci :

  "je objektivní doplnit, že obec obdržela dotaci ve výši 2,4 mil Kč z akce "Vestavba nové třídy ZŠ" profinancované v minulém období"
(Redakční poznámka: Dotace byla přiznána v roce 2021.)

  •  opět pro objektivitu a transparentnost upřesňujeme znění odstavce přechod pro chodce :

  "byl zprovozněn přechod pro chodce na hlavní silnici u restaurace, který byl  slibován několik let a bývalým vedením obce doveden do stadia schválené projektové dokumentace včetně řešení osvětlení" 

  •  k diskusi o uvolnění či neuvolnění funkcionářů obce Ing. Kopačka uvádí:

"obec Štěpánovice jednak potřebuje starostu, který se plně věnuje řízení obce  a současně si jeho starosta plně zasluhuje pracovat jako uvolněný s nárokem na příslušnou odměnu. V podmínkách naší obce reprezentuje rozdíl v odměňování uvolněného a neuvolněného starosty 1,6 mil. Kč za toto volební období".
(Redakční poznámka: Pokud by starosta a místostarosta byl pro výkon své funkce uvolněn, náležela by mu odměna přesně ve výši stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Pokud by se jednalo o neuvolněnou funkci, je tímto nařízením vlády stanovena maximální částka, kterou lze za výkon této funkce jako odměnu poskytnout. V takovém případě bude záležet na zastupitelstvu obce, zda a v jaké výši odměnu neuvolněným místostarostům schválí.)