Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Rok 2020 očima zastupitelů obce

Rok 2020 očima zastupitelů obceDatum konání:
1.4.2021
Datum ukončení:
30.4.2021

Úvodem bychom rádi zmínili několik statistických údajů o obyvatelích obce Štěpánovice. Za rok 2020 se naše obec rozrostla o 15 narozených občánků, 5 osob zemřelo a 39 osob se do naší obce přistěhovalo. Ke konci roku 2020 tak obec evidovala celkem 943 občanů.

Nejviditelnější změnou posledních měsíců je přístavba ZŠ a MŠ Štěpánovice, která v roce 2021 přinese zásadní rozšíření stávajících prostor školy. Budova školy bude rozšířena o jednu třídu ZŠ a jednu třídu MŠ, včetně sociálního zázemí pro děti. Na tuto přístavbu obec získala finanční prostředky ve výši téměř 4 miliónů Kč od Ministerstva financí ČR.

Další potřebnou stavbou před dokončením je nový bezpečnější přechod pro chodce přes hlavní silnici (v místě mezi restauracemi na ul. Třeboňská), jehož oranžové osvětlení finančně podpoří Nadace ČEZ více než 100 tisíci Kč.

Další investiční akce byly v tomto roce připravovány administrativně. Mezi nejdůležitější patří projekt na přestavbu místní Sokolovny, na kterou již obec získala i stavební povolení. Vlastní přestavba je finančně velice náročná a z tohoto důvodu se v současnosti obec snaží získat další finanční prostředky formou dotace v rámci projektů podpořených fondy EU. Tuto přestavbu spojenou s modernizací vybavení plánujeme uskutečnit v příštím roce.

Stavební povolení má obec i na stavbu nové vodní nádrže pro zadržení vody v krajině, která se bude nacházet v blízkosti koupaliště a její výstavbou bude odstraněna nebezpečná nedokončená studna v této lokalitě. I na tuto stavbu obec žádá o dotační podporu a chtěla by ji realizovat v průběhu roku 2021.

Velice potřebné chodníky v koncové části Třeboňské ulice směrem na Třeboň jsou ve fázi stavebního řízení. Ve fázi přípravy je i zřízení nové ČOV a kanalizace v osadě Vranín.

Obec již druhým rokem provozuje vlastní sběrný dvůr, jehož budova je postupně rekonstruována. V letošním roce byla opravena část střechy a částečně zrekonstruovány vnitřní prostory.

Na požadavek občanů byly opět na místním hřbitově instalovány bezpečnostní kamery.

V roce 2020 byla v oblasti územního plánování dokončena změna číslo 2. Zahrnutím této změny nabyl aktualizovaný územní plán účinnosti.

V 2020 obec pokračovala v těžbě dřeva napadeného kůrovcem. Celkově bylo vytěženo těžařskou firmou 295 m3 dřeva, a tím se podařilo omezit výskyt kůrovce v obecních lesích. Na konci tohoto roku byly v lese vybudovány dvě oplocenky a osázeny listnatými stromy (buky, duby) a modříny.

V roce 2020 byly prvním rokem provozovány nové webové stránky obce. Stránky mají responzivní vzhled, který zajišťuje bezproblémové zobrazení obsahu pro všechny druhy zařízení (počítače, mobilní telefony i tablety) a umožňují lépe reflektovat potřeby obyvatel obce. V dohledné době uvažujeme i o zřízení účtu na Facebooku.

V oblasti sportu obec finančně podpořila klub stolního tenisu. Dále také podpořila SDH Štěpánovice na soutěži družstev O pohár starosty obce, kde místní hasičská družstva předvedla i nově pořízenou stříkačku.

Prakticky jediným setkáním občanů byla tradiční pouť, spojená s pouťovou zábavou, tradičním vystoupení oblíbených Babouků, výstavou veteránů a výstavou historických pohlednic Štěpánovic a přilehlých obcí.

Bohužel další sportovní a kulturní aktivity byly poznamenány pandemií COVID-19, proto se neuskutečnil ani výlet místních seniorů, ani vítaní občánků, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a ani další akce.

I přes tyto komplikace rozvoj v naší obci pokračoval dál a sluší se poděkovat všem, kteří v něm pomáhají. Poděkování si zaslouží zejména Sbor dobrovolných hasičů a místní základní a mateřská škola, která se vzhledem k pandemii a stavebním úpravám nachází v nelehké situaci.

Závěrem bychom všem občanům Štěpánovic i přilehlých osad rádi popřáli pevné zdraví a spokojený život v naší obci.

 

Za zastupitelstvo Obce Štěpánovice Ing. Vladislav Ludvík, starosta obce