Veřejné vyhlášky

Řád veřejného pohřebiště-doplněk č. 1/2014
25.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 místní poplatek za odpad
18.12.2012
Doplněk č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o místních poplatcích
28.06.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
26.04.2011
2009_2 OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
07.01.2010
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 212008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
2009_1 OZV o místních poplatcích za odpad
21.10.2009
obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2008 o místních poplatcích.
2008_3 OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
03.11.2008
Obec Štěpánovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu kanalizace...
2008_2 OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
16.07.2008
Na území obce Štěpánovice se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka ... ve výši 2.
2008_1 OZV, kterou se ruší vyhláška č.3/2006 o místním poplatku ze vstupného
26.02.2008
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice č. 3/2006 o místním poplatku vstupného, vydaná dne 27.3.2006
2007_3 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
15.01.2008
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:...
1 2
(c) Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Arakis & Belleville